Η Dimtech χορηγός στο συνέδριο του Ελληνικού παραρτήματος της ASHRAE με θέμα ENERGY IN BUILDINGSCrete 2024, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 20 Απριλίου 2024, στο AQUILA ATLANTIS HOTEL, Ηράκλειο 09:00 – 18:30.

Θα χαρούμε να σας υποδεχτούμε στο συνέδριο.

Η είσοδος στην έκθεση πραγματοποιείται με επίδειξη ατομικής πρόσκλησης.

Για on line εγγραφή: https://www.ashrae.gr/einb-crete2024.php

Επιλέξτε τη γλώσσα σας