Συστήματα Ειδικών Εφαρμογών

Η Dimtech κατασκευάζει και εμπορεύεται συστήματα ποιοτικής παρακολούθησης και φίλτρανσης του αέρα που αφορούν αποκλειστικά εφαρμογές όπως μουσεία, data centers και υποδομές τηλεπικοινωνίων. Στις εν λόγω εφαρμογές η ποιότητα του αέρα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη συντήρηση των εκθεμάτων και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τους αέριους ρύπους.

Μουσεία & Αρχειοθήκες

Η Dimtech κατασκευάζει συστήματα καθαρισμού του αέρα σύμφωνα με τα πρότυπα της ASHRAE και ISO εξασφαλίζοντας την κλάση ποιότητας του αέρα που απαιτείται για την ακεραιότητα των εκθεμάτων σε μουσεία, αρχειοθήκες και πινακοθήκες. Οι διατάξεις πολλαπλών σταδίων φίλτρανσης επιτυγχάνουν την απομάκρυνση σκόνης, μυκήτων, όζοντος, διαλυτών και αέριων ρύπων.

Data Centers

Όσο αφορά στα κέντρα δεδομένων, τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές, τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμός, παρουσιάζονται αστοχίες που σχετίζονται με τη διάβρωση. Ιδιαίτερα μετά την εισαγωγή αυστηρής νομοθεσίας για τον περιορισμό χρήσης επικίνδυνων ουσιών στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις και σύμφωνα με πρότυπου του ISA ρύποι όπως:

  • Οξείδια θείου και αζώτου (SOX, NOX)
  • Όζον (O3)
  • Χλώριο (Cl) & Ανόργανες ενώσεις (Cl2, ClO2, HCl)
  • Υδροφθόριο (HF)
  • Υδρόθειο

αποτελούν σοβαρούς διαβρωτικούς παράγοντες για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Εταιρείες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού, για την καλή λειτουργία των συστημάτων τους, απαιτούν το επίπεδο των αερίων ρύπων εντός της εγκατάστασης να είναι κλάσης G1.

WANT TO LEARN MORE?

We are always looking to make new contacts and meet companies keen to find out more about our products
and services. Whether you have a project you want our engineers to take a look at, require more information,
or just want to say “Hi,” please reach out and a representative will get back to you shortly.

Επιλέξτε τη γλώσσα σας