Βιολογικές Πλυντρίδες

Οι Βιολογικές πλυντρίδες αποτελούν την πλέον καινοτόμο λύση στην απομάκρυνση οσμηρών ουσιών, όπως του υδροθείου, της αμμωνίας και άλλων οργανικών ενώσεων.

Οι βιολογικές πλυντρίδες που προσφέρει η Dimtech αποτελούν μια βιώσιμη επιλογή για την απόσμηση του αέρα, καθώς η αφαίρεση των αερίων ρύπων γίνεται μέσω βιολογικών μεθόδων, με μηδενική χρήση χημικών.

Οι βιολογικές πλυντρίδες της Dimtech είναι το αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της χρήσης βιολογικών μεθόδων για την απομάκρυνση και αποδόμηση αέριων ρύπων.

Βιολογικές πλυντρίδες για υψηλού βαθμού απόδοση

Στις βιολογικές πλυντρίδες χρησιμοποιείται αδρανές υλικό πάνω στο οποίο αναπτύσσονται οι μικροοργανισμοί, σε αντίθεση με το οργανικό πληρωτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται στα βιόφιλτρα. Το βιοφίλμ αποδομεί τους ρύπους υπό αερόβιες συνθήκες και τους μετατρέπει σε μη επικίνδυνα προϊόντα όπως διοξείδιο του άνθρακα και νερό.

Σε αντίθεση με τα κοινά βιόφιλτρα, οι βιολογικές πλυντρίδες πετυχαίνουν υψηλότερο βαθμό απόδοσης στην απομάκρυνση των οσμών, ανεξάρτητα από το εισερχόμενο φορτίο, ενώ ταυτόχρονα έχουν χαμηλό αποτύπωμα επιφάνειας. Το αδρανές πληρωτικό υλικό διασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς την απαίτηση για αντικατάσταση ή συντήρηση.

Βιολογική πλυντρίδα

Η καινοτόμος τεχνολογία στην απόσμηση

Βιωσιμότητα

Η σειρά Bio της Dimtech αποτελεί την πλέον περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμη λύση απόσμησης.

Βιο-Τεχνολογία

Οι βιολογικές πλυντρίδες εμβολιάζονται με προσαρμοσμένη βιομάζα κατάλληλη για την αφαίρεση συγκεκριμένων ρύπων. 

Αξιοπιστία

Συστήματα με σταθερή επίδοση, αξιοπιστία και σχεδόν μηδενική ανάγκη συντήρησης. 

Εφαρμογές

Οι βιολογικές πλυντρίδες που προσφέρει η Dimtech, μπορούν να απομακρύνουν ρύπους που εντοπίζονται σε ένα ευρύ φάσμα εγκαταστάσεων, όπως:

  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
  • Αντλιοστάσια λυμάτων
  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων
  • Εγκαταστάσεις κομποστοποίησης
  • Κτηνοτροφικές μονάδες

Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος είναι
καθοριστική για την εξουδετέρωση των οσμών

Γνωρίζοντας τις διεργασίες και έχοντας την ικανότητα σχεδιασμού και κατασκευής, η Dimtech μπορεί να προσφέρει ποικίλες διατάξεις βιολογικών πλυντρίδων όπως:

  • Βιολογικές πλυντρίδες ενός σταδίου
  • Βιολογικές πλυντρίδες πολλαπλών σταδίων που στοχεύουν στην εξουδρετέρωση ετερογενών ρύπων
  • Βιολογικές πλυντρίδες συνδυασμό με ενεργό άνθρακα

Η Dimtech προσφέρει υπηρεσίες end-to-end, από την επιλογή του σωστού συστήματος
και τον σχεδιασμό του, έως την εγκατάσταση και τη λειτουργία του.

WANT TO LEARN MORE?

We are always looking to make new contacts and meet companies keen to find out more about our products
and services. Whether you have a project you want our engineers to take a look at, require more information,
or just want to say “Hi,” please reach out and a representative will get back to you shortly.

Επιλέξτε τη γλώσσα σας