Η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος οδηγεί στην εξεύρεση και εφαρμογή εξειδικευμένων λύσεων και νέων τεχνολογιών.

Η DIMTECH αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της καθαρότητας του αέρα ασχολήθηκε με την ανάπτυξη και κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας που καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής.

Έχοντας σαν βασικούς πυλώνες την τεχνογνωσία ,την ποιότητα και την καινοτομία για σχεδόν 20 χρόνια χτίζουμε σχέσεις συνεργασίας με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας.

Η διαρκής επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών αλλά και η εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού, μας επιτρέπουν να παρέχουμε βιώσιμες και ανθεκτικές λύσεις επεξεργασίας του αέρα τόσο σε βιομηχανικές όσο και σε εμπορικές εφαρμογές.

signature Sideris

Δημήτρης Σιδέρης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Επιλέξτε τη γλώσσα σας